PROGRAMIRANJE 2

U okviru kursa Programiranje 2 obrađuju se napredni pojmovi proceduralnog programiranja i osnovni pojmovi algoritama i struktura podataka. U okviru naprednih pojmova proceduralnog programiranja, akcenat je na razumevanju funkcijskih poziva, rekurzije, upravljanju memorijom i primeni tih tehnika u rešavanju problema. U okviru osnovnih pojmova algoritama i struktura podataka, akcenat je na razumevanju pojma složenosti algoritma, osnovnim algoritmima za pretragu i sortiranje, dinamičkim strukturama podataka poput listi i stabala i algoritmima vezanim za njih. Kurs osposobljava studente da prepoznaju prilike za primenu naučenih tehnika, da na osnovu njihovih svojstava od više primenljivih tehnika izaberu bolje i da ih ispravno implementiraju.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Osnovna literatura:

Dodatna literatura:

 • Brian Kernighan, Dennis Ritchie: The C Programming Language
 • Robert Sedgewick: Algorithms in C

Predispitne obaveze:

 • aktivnost na praktikumima: 5 poena
 • kolokvijum u kolokvijumskoj nedelji: 35 poena (20 poena teorija, 15 poena zadaci)

Završni ispit:

 • teorija: 30 poena (prag 30%)
 • zadaci: 10 poena (kvalifikacioni - prag 50%) + 25 poena (praktični - prag 30%)
  Pravila polaganja završnog ispita:
 • Da bi student mogao da izađe na praktični deo ispita, neophodno je da prethodno položi teorijski i kvalifikacioni deo ispita
 • Svi delovi završnog ispita mogu se polagati u jednom ispitnom roku
 • Svi delovi završnog ispita mogu se polagati u dva ispitna roka, po sledećim pravilima:
  • Ukoliko student položi teoriju i kvalifikacioni deo, a ne položi praktični deo ispita u jednom roku, ima mogućnost izlaska na praktični deo i u prvom narednom roku (teorija i kvalifikacioni deo mu se priznaju)
  • Ukoliko student položi teoriju a ne položi kvalifikacioni deo u jednom roku, ima mogućnost izlaska na kvalifikacioni i praktični deo ispita i u prvom narednom roku (teorija mu se priznaje)
  • Ispit je potrebno prijaviti u oba roka
 • Napomena: ukoliko student ne položi teoriju, prethodna pravila očigledno ne pružaju nikakve pogodnosti.

Primeri:

 • Primer teorijskog dela kolokvijuma (OVDE)
 • Primer kolokvijuma zadaci (OVDE)
 • Primer završnog ispita (OVDE)
 • Primer praktičnog dela ispita (OVDE)
 • Primer teorijskog dela ispita (OVDE)
 • Primer kvalifikacionog zadatka (OVDE)
 • Primeri praktičnog dela ispita (OVDE)

Mole se svi studenti da sve uočene greške i/ili propuste iz zbirke prijave preko ove forme kako bi naredno izdanje bilo još bolje. Hvala!

ČAS 2: Algoritmi za rad sa bitovima

ČAS 3: Rekurzija

ČAS 4: Algoritmi pretrage

ČAS 5: Algoritmi sortiranja

ČAS 6: Primene algoritama sortiranja

ČAS 7: Pokazivači i aritmetika sa pokazivačima

ČAS 8: Višedimenzioni nizovi

ČAS 9: Dinamička alokacija

ČAS 10: Pokazivači na funkcije i bibliotečke funkcije pretraživanja i sortiranja

ČAS 11: Liste

ČAS 12: Liste i binarno pretraživačko stablo

ČAS 13: Binarno pretraživačko stablo - nastavak

Slackware virtuelna mašina

Aktivnost studenata na praktikumu:

ČAS 1: Obnavljanje gradiva Programiranja 1

ČAS 2: Kompilacija iz više izvornih datoteka

ČAS 3: Bitski operatori

ČAS 4: Rekurzija

ČAS 5: Algoritmi pretrage

ČAS 6: Sortiranje

ČAS 7: Sortiranje

ČAS 8: Zadaci sa kolokvijuma, školska 2015/16. godina

ČAS 9: Pokazivači i pokazivačka aritmetika

ČAS 10: Matrice

ČAS 11: Dinamička alokacija memorije

ČAS 12: Pokazivači na funkcije i bibliotečke funkcije pretrage i sortiranja

ČAS 13: Liste

ČAS 14: Stabla

Upis ocena za tokove 1O2, 1O3 i 1O4

Upis ocena za tokove 1O2, 1O3 i 1O4 biće održan u petak u 10:30h u Siminoj 2. Upis nije neophodan, a moguće je upisati ocenu i kasnije u toku godine.

01.10.2019.

Ukupni rezultati ispita u roku Septembar 2 - tok 1o1

Ukupni rezultati ispita za tok 1o1 se mogu pronaći ovde.

Termin upisa ocena je u ponedeljak, 30.09. u 13h u Siminoj 2, ili u nekom kasnijem terminu u dogovoru sa predmetnim profesorom.

29.09.2019.

Ukupni rezultati ispita septembar 2

Ovde se mogu naći ukupni rezultati ispita septembar 2 za tokove 1O2, 1O3 i 1O4. Termin upisa ocena će biti objavljen u toku naredne nedelje.

29. 09. 2019.

Rezultati praktičnog dela ispita - Septembar 2

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde (ažurirano).
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde (ažurirano).
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde (ažurirano).
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde (ažurirano).

Uvid u radove:

 • Strahinja Stanojević: nedelja 29.9. u 14h, mejlom ili ponedeljak, 30.9. u 13h
 • Nikola Ajzenhamer: isključivo putem mejla do 29.9. u 18h
 • Luka Živanović: isključivo putem mejla do 29.9. do 18h
 • Nevena Ćirić: nedelju, 29.9. u 17h
Uvidi se održavaju u kabinetu 716 osim ako nije naznačeno drugačije.
Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

28.09.2019.

Teorija i kvalifikacioni u roku Septembar 2

Rezultati teorijskog dela i kvalifikacionog zadatka za tokove: 1O2, 1O3 i 1O4.

24. 09. 2019.

Prijava za praktični deo ispita (27.9.) - Septembar 2

Mole se studenti koji planiraju izlazak na praktični deo ispita u roku Septembar 2 da popune prijavu koja se nalazi na ovoj adresi.

Prijava traje do četvrtka, 26.09.2019. u 18:00.

Obratiti pažnju da je, prema ažuriranoj verziji rasporeda ispita, praktični deo ispita pomeren na 27.09. u 17h.

23.09.2019.

Rezultati ispitnog roka Septembar 2

 • 1. tok
  • Rezultate teorijskog dela ispita možete videti ovde.
  • Uvid u teorijske radove će biti održan sa upisom ocena.
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 2. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 3. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: sreda, 25.09.2019. u 11:00h.
 • Nikola Ajzenhamer: sreda, 25.09.2019. u 10:00h.
 • Nevena Ćirić: cetvrtak, 26.09.2019. u 14h.
 • Nikola Simić: sreda, 25.09.2019. u 13:00.
 • Luka Živanović: četvrtak, 26.09.2019. u 12:00., obavezno se najaviti putem emaila!

 • Uvidi se održavaju u kabinetu 716 osim ukoliko nije naznačeno drugačije.
  Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

Pismeni deo ispita - Septembar 2

Svi studenti koji su prijavili ispit u ispitnom roku Septembar 2 na servisu Hypatia i koji su popunili anketu za prijavu, polažu pismeni deo ispita 20.09.2019. u prvoj grupi sa početkom u 14h u zgradi na Studentskom trgu.

Molimo sve studente da budu na lokaciji barem 15 minuta ranije kako bi bili raspoređeni po učionicama i kako bi ispit mogao da počne na vreme.

19.09.2019.

Prijava za pismeni deo ispita (20.9.) - Septembar 2

Mole se studenti koji planiraju izlazak na pismeni deo ispita u roku Septembar 2 da popune prijavu koja se nalazi na ovoj adresi.

Prijava traje do četvrtka, 19.09.2019. u 18:00.

17.09.2019.

Ukupni rezultati septembarskog ispita

Ovde se mogu naći ukupni rezultati septembarskog ispita za tokove 1O2, 1O3 i 1O4.

17. 09. 2019.

Rezultati praktičnog dela ispita - Septembar 1

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
  • Konačne ocene ispitnog roka septembar 1 možete videti ovde. Upis ocena i uvid u teorijske radove biće održani u petak, 20. septembra u 13:30 u zbornici (710/IV)
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita (sa izmenjenim brojem poena nakon uvida) možete videti ovde.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: sreda, 18.9. u 13h
 • Nikola Simić: ponedeljak, 16.9. u 12h
 • Luka Živanović: 17.9. u 16h
 • Nikola Ajzenhamer: nedelja, 15.9. u 15h (u Jagićevoj (JAG2))) ili putem mejla do 15.9. u 15h

 • Uvidi se održavaju u kabinetu 716 osim ako nije naznačeno drugačije.
  Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

13.09.2019.

Septembar 1 - raspored po grupama za praktični deo ispita

Raspored po grupama možete pronaći na ovoj adresi.

Svi studenti koji su zakasnili sa prijavom za praktični deo ispita neka pošalju mejl na adresu nikola_ajzenhamer@math.rs.

10.09.2019.

Teorijski deo ispita za tok 1o1

Rezultate teorijskog dela ispita možete pronaći ovde. Uvid u radove će biti održan u terminu upisa ocena.

08. 09. 2019.

Teorija i kvalifikacioni u roku Septembar 1

Rezultati teorijskog dela i kvalifikacionog zadatka za tokove: 1O2, 1O3 i 1O4.

06. 09. 2019.

Prijava za praktični deo ispita - Septembar 1

Mole se studenti koji planiraju izlazak na praktični deo ispita u roku Septembar 1 da popune prijavu koja se nalazi na ovoj adresi.

Prijava traje do utorka, 10.09.2019. u 12:00.

06.09.2019.

Rezultati ispitnog roka Septembar 1

 • 1. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
  • Svi studenti prvog toka dolaze na uvid kod Nikole Simića.
 • 2. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 3. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: petak, 06.09.2019. u 09:30h.
 • Nikola Ajzenhamer: ponedeljak, 09.09.2019. u 9h (obavezno je najaviti se mejlom pre dolaska!!!)
 • Nikola Simić: ponedeljak, 09.09.2019. u 12h.
 • Nevena Ćirić: 10.09.2019 u 15h
 • Luka Živanović: Zbog zdravstvenih problema uvid će biti održan putem emaila. Rok za slanje 10.09. 16:00h
 • Uvidi se održavaju u kabinetu 716.
  Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

04. 09. 2019.

Pismeni deo ispita - Septembar 1

Pismeni deo ispita će biti održan u zgradi na Studentskom trgu, u učionicama 706, 821 i 830 sa početkom u 17h.

Studenti bi trebalo da budu na lokaciji u 16:45 i da sačekaju asistente koji će ih rasporediti, kako bi ispit mogao da počne na vreme.

02.09.2019.

Rezultati ispita za tok 1o1

Ukupni rezultati ispita i ocene za prvi tok se mogu naći na sledećem linku. Upis ocena će se održati u ponedeljak, 15.6. u 13h u kabinetu u Siminoj 2.

Ukupni rezultati drugog junskog ispita

Ovde se mogu naći ukupni rezultati drugog junskog ispita za tokove 1O2, 1O3 i 1O4.

12. 07. 2019.

Rezultati praktičnog dela ispita - Jun 2

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: četvrtak, 11.7.2019. u 9h
 • Nikola Simić: četvrtak, 11.7.2019. u 11h
 • Nevena Ćirić: petak, 12.07.2019. u 10h
 • Luka Živanović: petak, 12.07.2019. u 17h
 • Uvidi se održavaju u kabinetu 716.
  Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

10. 07. 2019.

Raspored sedenja za praktični deo ispita - Jun 2 (spisak je ažuriran)

Mole se studenti da provere u kojoj učionici polažu praktični deo ispita u roku Jun 2 na rasporedu sedenja koji se nalazi na ovoj adresi.

Studenti bi trebalo da budu ispred učionica u 8:45 i da sačekaju asistente koji će ih rasporediti, kako bi ispit mogao da počne u 9:00.

06.07.2019.

Teorija i kvalifikacioni u roku Jun 2

Rezultati teorijskog dela i kvalifikacionog zadatka za tokove: 1O2, 1O3 i 1O4.

05. 07. 2019.

Jun 2, promena termina uvida u radove

Uvid u radove sa kvalifikacionog dela ispita kod asistenta Nikole Simića će se održati u predhodno zakazanom terminu, subota u 12h, ali sa promenjenom lokacijom, na Studentskom Trgu, u kabinetu 716.

04.07.2019.

Prijava za praktični deo ispita - Jun 2

Mole se studenti koji planiraju izlazak na praktični deo ispita u roku Jun 2 da popune prijavu koja se nalazi na ovoj adresi.

Prijava traje do subote, 06.07.2019. u 12:00.

03.07.2019.

Rezultati ispitnog roka Jun 1

 • 1. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
  • Rezultate teorijskog dela ispita mozete videti ovde
  • Uvid u teorijske radove 03.07.2019. u 18h u kabinetu u Siminoj ulici.
 • 2. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 3. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: subota, 06.07.2019. u 12h U JAGICEVOJ.
 • Nikola Simić: subota, 06.07.2019. u 12h na Trgu.
 • Nevena Ćirić: 06.07.2019 u 9h
 • Nikola Ajzenhamer: petak, 05.07.2019. u 9h
 • Luka Živanović: petak, 05.07.2019. u 12h
 • Uvidi se održavaju u kabinetu 716.
  Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

17. 06. 2019.

Raspored polaganja pismenog dela ispita - Jun 2 (ažuriran je spisak!)

Raspored polaganja pismenog dela ispita u ispitnom roku Jun 2 (1.7.) možete pronaći na ovoj adresi. Pismeni ispit će početi u 14h, te se studenti mole da sačekaju asistente ispred učionice u kojoj su raspoređeni, u 13:45.

30.06.2019.

Ukupni rezultati junskog ispita

Ovde se mogu naći ukupni rezultati junskog ispita za tokove 1O2, 1O3 i 1O4.

27. 06. 2019.

Prijava za pismeni deo ispita (1.7.) - Jun 2

Mole se studenti koji planiraju izlazak na pismeni deo ispita u roku Jun 2 da popune prijavu koja se nalazi na ovoj adresi.

Prijava traje do subote, 29.06.2019. u 18:00.

26.06.2019.

Rezultati praktičnog dela ispita - Jun 1

 • 1. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita i preliminarne ocene možete videti ovde.
  • Upis ocena će se održati u petak, 28.6. u 14:30 u kabinetu u Siminoj ulici.
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita možete videti ovde.
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela ispita (sa izmenama nakon uvida u radove) možete videti ovde.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: četvrtak, 27.6. u 9h
 • Nikola Simić: petak, 28.6. u 13h
 • Nevena Ćirić: 28.6. u 10h
 • Nikola Ajzenhamer: petak, 28.6. u 12h ili putem mejla
 • Uvidi se održavaju u kabinetu 716.
  Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

25. 06. 2019.

Raspored sedenja za praktični deo ispita - Jun 1

Mole se studenti da provere u kojoj učionici polažu praktični deo ispita u roku Jun 1 na rasporedu sedenja koji se nalazi na ovoj adresi.

Posebno obratiti pažnju da neki studenti ispit polažu u zgradi u Jagićevoj ulici!

Studenti bi trebalo da budu ispred učionica u 8:45 i da sačekaju asistente koji će ih rasporediti, kako bi ispit mogao da počne u 9:00.

21.06.2019.

Prijava za praktični deo ispita - Jun 1

Mole se studenti koji planiraju izlazak na praktični deo ispita u roku Jun 1 da popune prijavu koja se nalazi na ovoj adresi.

Prijava traje do petka, 21.06.2019. u 18:00.

19.06.2019.

Rezultati naknadnog kolokvijuma

  Rezultate naknadnog kolokvijuma možete pronaći ovde. Uvid u radove će biti u četvrtak, 20.6. u 10h u kabinetu 716 kod Nikole Ajzenhamer.

18. 06. 2019.

Rezultati ispitnog roka Jun 1

  Rezultati teorijskog dela i kvalifikacionog zadatka za tokove: 1O2, 1O3 i 1O4.

18. 06. 2019.

Rezultati ispitnog roka Jun 1

 • 1. tok
  • Rezultate kvalifikacionog i teorijskog dela ispita možete videti ovde.
 • 2. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 3. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
 • 4. tok
  • Rezultate kvalifikacionog dela ispita možete videti ovde.
  Uvid u radove:
 • Strahinja Stanojević: četvrtak, 20.06.2019. u 12h.
 • Nikola Simić: četvrtak, 20.6. u 12h
 • Nevena Ćirić: 20.6. u 14h
 • Nikola Ajzenhamer: četvrtak, 20.6. u 10h
 • Luka Živanović: petak, 21.6. u 11h
 • Uvidi se održavaju u kabinetu 716.
  Legendu sa bojama po kojima je označeno ko je pregledao radove možete pronaći ovde.

17. 06. 2019.

Raspored polaganja pismenog dela ispita - Jun 1

Raspored polaganja pismenog dela ispita u ispitnom roku Jun 1 možete pronaći na ovoj adresi u kartici "Јун1 - ПИСМЕНИ". Pismeni ispit će početi u 17h, te se studenti mole da sačekaju asistente ispred učionice u kojoj su raspoređeni, u 16:45.

13.06.2019.

Promena termina vežbi za grupu 1o1B

Vežbe će sutra biti održane na Trgu u RLAB-u 16-18h umesto u regularnom terminu.

Dodatni čas vežbi za grupu 104A

Dodatni čas kod Nevene Ćirić će se održati u četvrtak 30.05.2019. u 11h u učionici 821.

Dodatni čas

Dodatni čas kod Strahinje će se održati u ponedeljak 27.5.2019. u 16h u učionici Jag2. Gradivo koje se obradjuje će biti utvrdjeno glasanjem na času shodno želji prisutnih ljudi.

25.5.2019.

Uvid u radove kod Strahinje Stanojevića

Uvid u radove će biti održan četvrtak 16.5.2019. u 10h u kabinetu 716. Radove je takođe moguće pogledati na časovima vežbi.

14.5.2019.

Uvid u radove kod Luke Živanovića

Uvid u radove će biti održan u petak 10.5. od 10h do 12h i od 14h do 15h u kabinetu 716.

Uvid u radove kod Nikole Simića

Uvid u radove će biti održan u četvrtak 9.5. u 13h u kabinetu 716.

Uvid u radove kod Nikole Ajzenhamerа

Uvid u radove će biti održan u sredu 8.5.2019. 15-16h u kabinetu 716.

5.5.2019.

Uvid u radove kod Nevene Ćirić

Uvid u radove će biti održan u utorak 7.5.2019. 16-17h u učionici 704.

3.5.2019.

Nadoknada za grupu 1o3

Nadoknada izgubljenog časa za grupu 1o3 kod Strahinje će biti održana u četvrtak 9.5.2019. u učionici 718 od 8h.

03.05.2019.

Rezultati kolokvijuma

Ovde se mogu naći ukupni rezultati kolokvijuma za tokove 1O2, 1O3 i 1O4.

02.05.2019.

Praktikum P3 - promena termina

U petak, 3.5. neće biti praktikuma kod asistenta Miodraga Radojevića. Termin nadoknade je naredni petak, 10.5. nakon redovnog časa, od 15 do 16h.

01.05.2019.

Rezultati kolokvijuma

 • 1. tok
  • Rezultate teorijskog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Uvid u radove kod profesorke Gordane Pavlović-Lažetić biće u četvrtak, 25.04. od 12:15h u kancelariji u Siminoj 2.
  • Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Studenti čiji su rezultati obojeni ljubičastom bojom idu na uvid kod Nikole Ajzenhamera, a ostali idu kod Strahinje.
   Termini uvida će biti objavljeni naknadno i biće nakon praznika.
 • 2. tok
  • Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Studenti čiji su rezultati obojeni ljubičastom bojom idu na uvid kod Nikole Ajzenhamera, a ostali idu kod Strahinje.
   Termini uvida će biti objavljeni naknadno i biće nakon praznika.
 • 3. tok
  • Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Studenti čiji su rezultati obojeni zutom bojom idu na uvid kod Nikole Simića, plavom bojom kod Luke Zivanovića, a ljubičastom bojom kod Nikole Ajzenhamera.
   Termini uvida će biti objavljeni naknadno i biće nakon praznika.
 • 4. tok
  • Rezultate praktičnog dela kolokvijuma možete pogledati ovde.
   Studenti čiji su rezultati obojeni zelenom bojom idu na vudi kod Nevene Cirić, plavom bojom kod Luke Zivanovića, a zutom bojom kod Nikole Simića.
   Termini uvida će biti objavljeni naknadno i biće nakon praznika.
 • 24. 04. 2018.

Vežbe za grupu 101b

Umesto u petak 4. maja, vežbe će biti unapred održane u sredu 24. aprila u JAG3 9-11h.

22.04.2019.

Predavanje u okviru RISK-a

Organizacija RISK u okviru Matematičkog faulteta organizuje vrlo zanimljivo predavanje o modernom programskom jeziku C i praktičnim primenama. Za vise informacija posetite sledeći link

19. 04. 2019.

Promena termina praktikuma

P6 - Praktikum neće biti održan u terminu 22.4. Nadoknada će biti 8.5. od 9h u učionici RLAB.

18. 04. 2019.

Kolokvijum

Raspored studenata po učionicama možete pronaći ovde. Mole se studenti da se pridržavaju datog rasporeda. Obavezno poneti indeks sa sobom.

08. 04. 2019.

Dodatni čas

Dodatni čas vezan za rekurziju će biti održan u subotu 16.03.2019. u 13h. Nalazimo se na 4. spratu kako bismo videli koliko nas ima i kolika će nam učionica trebati.

15.03.2019.

Nadoknada vežbi za grupu 104a

Nadoknada će biti održana u petak 15.03.2019. u 8:30 u učionici 830.

13.03.2019.

Nadoknade časova vežbi i praktikuma

 • Nadoknada izgubljenog časa vežbi kod Strahinje za grupu 103b će biti održana u četvrtak 28.2.2019. u 15h u Jag2.
 • Nadoknada izgubljenog časa vežbi kod Strahinje za grupu 102b će biti održana u subotu 2.3.2019. u 12h u učionici BIM.
 • Nadoknada izgubljenih praktikuma kod Strahinje za grupe 104a i 104b će biti održana u subotu 2.3.2019. u 14h u učionici BIM.

26.02.2019.

Nadoknada vežbi za grupu 101b

Nadoknada će biti održana u sredu 27.02.2019. u 16h u učionici RLAB.

25.02.2019.

Rezultati dodatnog roka

183/2011, Ivana Milosavljević
Teorija: 16,1 poena
Kvalifikacioni: 5,5 poena

Praktični deo ispita će se održati u četvrtak, 28.2. sa početkom u 13:00 u učionici JAG2.

24. 02. 2019.

Početak novog semestra

Srećno!

10. 02. 2019.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina