PROGRAMIRANJE 2

U okviru kursa Programiranje 2 obrađuju se napredni pojmovi proceduralnog programiranja i osnovni pojmovi algoritama i struktura podataka. U okviru naprednih pojmova proceduralnog programiranja, akcenat je na razumevanju funkcijskih poziva, rekurzije, upravljanju memorijom i primeni tih tehnika u rešavanju problema. U okviru osnovnih pojmova algoritama i struktura podataka, akcenat je na razumevanju pojma složenosti algoritma, osnovnim algoritmima za pretragu i sortiranje, dinamičkim strukturama podataka poput listi i stabala i algoritmima vezanim za njih. Kurs osposobljava studente da prepoznaju prilike za primenu naučenih tehnika, da na osnovu njihovih svojstava od više primenljivih tehnika izaberu bolje i da ih ispravno implementiraju.

Predmetni nastavnici:

Asistenti:

Osnovna literatura:

Dodatna literatura:

 • Brian Kernighan, Dennis Ritchie: The C Programming Language
 • Robert Sedgewick: Algorithms in C

Predispitne obaveze:

 • aktivnost na praktikumima: 5 poena
 • kolokvijum u kolokvijumskoj nedelji: 35 poena (20 poena teorija, 15 poena zadaci)

Završni ispit:

 • teorija: 30 poena (prag 30%)
 • zadaci: 10 poena (kvalifikacioni - prag 50%) + 25 poena (praktični - prag 30%)
  Pravila polaganja završnog ispita:
 • Da bi student mogao da izađe na praktični deo ispita, neophodno je da prethodno položi teorijski i kvalifikacioni deo ispita
 • Svi delovi završnog ispita mogu se polagati u jednom ispitnom roku
 • Svi delovi završnog ispita mogu se polagati u dva ispitna roka, po sledećim pravilima:
  • Ukoliko student položi teoriju i kvalifikacioni deo, a ne položi praktični deo ispita u jednom roku, ima mogućnost izlaska na praktični deo i u prvom narednom roku (teorija i kvalifikacioni deo mu se priznaju)
  • Ukoliko student položi teoriju a ne položi kvalifikacioni deo u jednom roku, ima mogućnost izlaska na kvalifikacioni i praktični deo ispita i u prvom narednom roku (teorija mu se priznaje)
  • Ispit je potrebno prijaviti u oba roka
 • Napomena: ukoliko student ne položi teoriju, prethodna pravila očigledno ne pružaju nikakve pogodnosti.

Slajdovi sa predavanja za 3. tok - prof. Jelena Graovac

Mole se svi studenti da sve uočene greške i/ili propuste iz zbirke prijave preko ove forme kako bi naredno izdanje bilo još bolje. Hvala!

ČAS 2: Algoritmi za rad sa bitovima

ČAS 3: Rekurzija

Slackware virtuelna mašina

ČAS 1: Obnavljanje gradiva Programiranja 1

ČAS 2: Kompilacija iz više izvornih datoteka

ČAS 3: Bitovski operatori

Upis ocena iz januarskog roka za tokove 1O2, 1O3 i 1O4

Upis ocena iz januarskog roka za tokove 1O2, 1O3 i 1O4, će biti održan u petak 21.02. u 15:30 u prostorijama u Siminoj 2.

17.02.2020.

Časovi vežbi za grupe 1o1a i 1o3a u narednoj nedelji

Grupa 1o1a:

 • redovan čas utorak 18.02.2020. 9-11h u učionici BIM
 • nadoknada petak 21.02.2020. 14-16h u učionici N225

Grupa 1o3a:

 • nadoknada četvrtak 20.02.2020. 9-11h u učionici N253
 • nadoknada petak 21.02.2020. 12-14h u učionici N152

16.02.2020.

Nadoknada praktikuma za grupu p11

Nadoknada ce biti odrzana u petak 21.02.2020. u ucionici N201 u terminu 15h-16h

15.02.2020.

Grupa 1o3b - čas praktikuma neće biti održan

Čas koji je trebalo da se održi danas od 12-13h neće biti održan. Detaljnije na sajtu asistenta Jelene Marković.

14.02.2020.

Vežbe za grupe 1o2a i 1o2b

Nadoknada za grupu 1o2a vežbi koji nisu održane 06.02.2020. biće u utorak 11.02.2020. 16-18h u JAG1.

Ubuduće vežbe će biti u sledećim terminima:

 • za grupu 1o2a - petkom 11-13h u N153 (zgrada u ulici Sv. Nikole)
 • za grupu 1o2b - NEMA PROMENE
Promena važi počev od ove nedelje. Očekujte da će ove promene uskoro biti ozvaničene i u rasporedu časova.

11.02.2020.

Vežbe za grupe 1o1a i 1o3a

Grupa 1o1a i 1o3a neće imati časove vežbi naredne nedelje zbog bolesti asistenta. Informacije o nadoknadi će biti objavljene naknadno. Za sva pitanja, obratiti se mejlom asistentu Filipu Vidojeviću.

09.02.2020.

Predavanja za tok 104

Predavanja neće biti održana 10.02.2020. Termin nadoknade biće dogovren sa studentima.

06.02.2020.

Vežbe za grupu 1o2a

Grupa 1o2a neće imati časove vežbi sutra, 06.02.2020. Termin nadoknade će biti u toku sledeće nedelje i biće naknadno objavljen.

05.02.2020.

Vežbe za grupu 1o1a

Grupa 1o1a neće imati časove vežbi sutra, 06.02.2020. Informacije o nadoknadi će biti objavljene naknadno. Za sva pitanja, obratiti se mejlom asistentu Filipu Vidojeviću.

05.02.2020.

Početak novog semestra

Srećno!

05.02.2020.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2019/20. godina